STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE RAKOVEC

  1. Martina Šmar, bacc.oec. – načelnica stožera,  
  2. Ivica Jaklinović – zapovjednik DVD-a, zamjenik načelnice stožera,
  3. Nada Jonke, dr. med., zdravstvena ambulanta Rakovec – član,
  4. Milica Borko, ing.građ. – član,
  5. Predstavnik DUZS Zagreb – član,
  6. Predstavnik Policijske postaje Vrbovec – član,
  7. Petra Fuglec – član