GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Općina Rakovec nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke županije. Kao sastavni dio županije, općina Rakovec ulazi u područje šireg zagrebačkog prostora. Područje općine na zapadu i sjeveru graniči s gradom Sv. Ivan Zelina, na sjeveroistočnom dijelu s općinom Preseka, dok se na jugu i jugoistoku pruža granica s gradom Vrbovec.

Prometna situacija općine Rakovec, zahvaljujući blizini autoceste Zagreb – Varaždin danas omogućuje
znatno kvalitetniju povezanost sa središtem županije.
Autoputom Zagreb – Varaždin do Rakovca se dolazi preko čvora Sv. Helena i silaskom na izlaz Sv.Ivan Zelina – Marija Bistrica, a zatim pravcem Marinovec – Kreča Ves – Rakovec ili cestom Brezovec – Mlaka – Rakovec. Iz Pravca Vrbovca i Zeline dolazi se županijskom cestom 3016.

 

Udaljenost Rakovca od susjednih gradova

 

Zagreb – 35km

Sv. Ivan Zelina – 8km

Vrbovec – 10km

Dugo Selo – 17km

Bjelovar – 50km

 

Pogledajte položaj Rakovca na interaktivnoj karti

NASELJA

Na području općine nalazi se 12 naselja (Baničevec, Brezani, Dropčevec, Dvorišče, Goli Vrh, Hruškovec, Hudovo, Kolenica, Lipnica, Mlaka, Rakovec, Valetić). Naselja su u prosjeku vrlo mala, a prema veličini se mogu izdvojiti središnje naselje Rakovec te Baničevec kao najveće naselje općine. 

Ova dva naselja su također vrlo mala, ali jedina na području općine broje više od 200 stanovnika. 
Područje općine prostire se na površini od 34,88km2 odnosno 1,14% ukupne površine županije koja iznosi 3058,15 km2. Općina Rakovec je prema površini među najmanjima u Zagrebačkoj županiji.


Udio površine pojedinih naselja u ukupnoj površini općine


Pregled površina pojedinih naselja i njihovu gustoću naseljenosti


Popis stanovništva 2001. godine

RADNA TIJELA OPĆIN. VIJEĆA

Odbor za izbor i imenovanja: 

1. Željko Burec – predsjednik,
2. Valent Napast – član,
3. Stjepan Čolig – član.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise:

1. Valent Napast – predsjednik,
2. Stjepan Čolig – član,
3. Zvonimir Čegec – član.

Odbor za financije i proračun:

1. Zdravko Zadravec – predsjednik,
2. Franjo Krljan – član,
3. Ivan Zadravec – član.

Mandatna komisija:

1. Zdravko Zadravec – predsjednik,
2. Valent Napast – član,
3. Stjepan Vincek – član.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:

1. Branko Herček – predsjednik,
2. Tatjana Radiković dipl.ing.agr. – član,
3. Milica Borko ing.građ. – član,
4. Brankica Benc dipl.oec – član,
5. Petra Fuglec – član.