Asfaltiranje ceste Rakovec – Brezani

U općini Rakovec  preasfaltirana cesta Rakovec –  Brezani u duljini od 1000 metara. Radove je financirala Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.