Natječaji – Dokumenti 2022

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija

Obrazac 1 elektroničke publikacije

Obrazac 2 elektroničke publikacije

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Izjava elektroničke publikacije

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Rakovec u 2022. godini

Javni Poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih nakladnika radija

Javni Poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih nakladnika radija

Obrazac 1 – nakladnici radija

Obrazac 2 nakladnici radija

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Izjava – nakladnici radija

 

Javni poziv za financiranje projekata udruga iz Proračuna općine Rakovec u 2022. godini