Izglasani proračun 2019

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2019.G. – OPĆI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2019.G. – POSEBNI DIO

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovec za 2019. godinu

I izmjene i dopune Odluke o izvršenju propračuna općine Rakovec za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2019-2020

Plan razvojnih programa 2019-2020.xls

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU – OPĆI DIO.xlsx

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU – POSEBNI DIO.xlsx

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2019..doc