OBAVIJEST

Dovršena II. faza nogostupa dionice od centra Rakovca do skretanja za Hruškovec

Općina Rakovec nastavlja s velikim projektom izgradnje nogostupa. Završena i druga faza dionice od središta Rakovca do skretanja za Dvorišće.

U sklopu radova na ovoj dionici uređeno je i raskršće prema Dvorišću. Također, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije sanirala je i županijsku cestu u duljini nogostupa. Sredstva sufinanciranja za radove na izgradnji nogostupa osigurala je Zagrebačka županija.

Društveni dom Dropčevec

Izgrađen Društveni dom Dropčevec, prva faza nogostupa u Rakovcu dionice od centra do skretanja za Hruškovec i novoasfaltirana cesta Rakovec – Mlaka

U općini Rakovec novoasfaltirana je županijska cesta Rakovec – Mlaka, završeni su radovi na prvoj fazi nove dionice nogostupa u Rakovcu od centra do skretanja u Hruškovec, te je svečano otvoren i novoizgrađeni društveni dom u Dropčevcu. Tim povodom općinu Rakovec je obišao župan Stjepan Kožić.

Pročitaj više