STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE RAKOVEC

1. Martina Šmar, bacc.oec. – načelnica stožera,
2. Branko Herček, struč.spec.ing.admin.chris. – zapovjednik DVD-a, zamjenik načelnice stožera,
3. Vitaly Sarancha, dr. med., zdravstvena ambulanta Rakovec – član,
4. Milica Borko, ing.građ. – član,
5. Predstavnik DUZS Zagreb – član,
6. Predstavnik Policijske postaje Vrbovec – član,
7. Petra Karlović – član