Natječaj za posao

Odluka o poništenju Javnog natječaja

Podaci o opisu poslova, podaci o plaći, obavljanju provjere znanja, izvori za pripremanje i pravila testiranja za radno mjesto -Pročelnik-ca jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovec

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete – viši referent za upravne i financijske poslove

Obavijest – poziv za testiranje – viši referen ta upravne i financijske poslove

Obavijest i upute kandidatima