Dječje igralište u Brezanima

U Općini Rakovec realiziran projekt gradnje dječjeg igrališta u Brezanima sufinanciran sredstvima Europske unije

U Općini Rakovec realiziran je projekt gradnje dječjeg igrališta u Brezanima, a na veselje svih mališana. Općinska načelnica Brankica Benc – naša je vizija u svakom selu u Općini Rakovec uz ostalu komunalnu infrastrukturu, urediti i druge sadržaje kao inspirativno i prijateljsko okruženje za sve generacije, a posebno za našu djecu. Tako su do sada izgrađena dječja igrališta u Rakovcu, Baničevcu, Mlaki, za koja je sredstva sufinanciranja osigurala Zagrebačka županija, te upravo izgrađeno dječje igralište u Brezanima, a koje se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Trenutno se grade dječja igrališta u Dvorišću i Hudovu, a pri kraju je i gradnja dječjeg igrališta u Dropčevcu. Plan je izgraditi dječja igrališta i druge sadržaje za djecu u svim selima Općine.

Savjetovanje s javnošću 2021

Nacrt prijedloga PLAN PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2022.G.I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G. – OPĆI DIO

Nacrt prijedloga PLAN PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2022.G.I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G. – POSEBNI DIO

Nacrt prijedloga Plana razvojnih programa 2022.-2024.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu Nacrt prijedloga Proračuna Općine Rakovec za 2022. godinu

Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Rakovec za 2022. godinu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu Nacrt prijedloga Program građenja komunalne infrastrukture Općine Rakovec za 2022. godinu

Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Rakovec za 2022. godini

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Rakovec za 2022. godini

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Rakovec za 2022. godinu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Rakovec za 2022. godinu

Nacrt prijedloga Programa o zbrinjavanju socijalno ugroženih osoba u 2022. godini

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu Nacrt prijedloga Programa o zbrinjavanju socijalno ugroženih osoba u 2022. godini

 

Obrazac savjetovanje s javnošću – statutarna odluka

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovec

STAUTARNA ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE RAKOVEC

Obrazac savjetovanje s javnošću – poslovnička odluka

Radionica

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira u subotu 9. listopada 2021. u 10,00 sati. virtualnu radionicu vezano uz Javni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada.

Na radionici će djelatnici Fonda objasniti uvjete prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i pomoći im oko eventualnih upita vezanih uz njihove prijave.

Prijava na radionicu je obavezna putem linka https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9DLtqnGeSJyS4RhUBdR7nQ

Udruga žena Baničevec na Kaj su jeli naši stari

Udruga žena Baničevec osvojila 3. mjesto za juhu od paradajza na Manifestaciji Kaj su jeli naši stari u Vrbovcu

Udruga žena Baničevec osvojila 3. mjesto za juhu od paradajza na Manifestaciji Kaj
su jeli naši stari u Vrbovcu, te priznanje za pozitivnu atmosferu na punktu jedan
zajedno s udrugama žena Brčevec i Celine. Također svojim znanjem i entuzijazmom
u najboljem svjetlu promovirala je tradiciju sela Baničevca i Općine Rakovec.
Čestitamo!

PRVI DIGITALNI POPIS STANOVNIŠTVA U RH: PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI

U prvoj fazi popisivanja, od 13. do 26. rujna 2021., građani će kroz elektronički sustav e-Građani moći samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva!

 Državni zavod za statistiku provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., a popisivanje će se provoditi od 13. rujna do 17. listopada. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodit će se u dvije faze i na dva načina. U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna 2021., građani će se moći samostalno popisati kroz elektronički sustav e-Građani. U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivači na terenu popisivat će sve popisne jedinice, koje nisu popisane u prvoj fazi Popisa, putem osobnog intervjua sa stanovništvom.

Kako bi izbjegli fizički kontakt, građani mogu iskoristiti  mogućnost samopopisivanja sebe i svih članova svoga kućanstva putem sustava e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva.

Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr.

STVORIMO ZAJEDNO SLIKU HRVATSKE!

Više informacija možete pročitati OVDJE

Izjava o pristupačnosti

Općina Rakovec nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Rakovec koje se nalazi na adresi https://www.rakovec.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.rakovec.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.

Pojedine poveznice nemaju prikladni opis.

Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.

Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Općina Rakovec radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 9. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Rakovec.

Izjava je zadnji put preispitana 9. rujna 2020. Općina Rakovec će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Rakovec.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Rakovec korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcina-rakovec@rakovec.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.