Izglasani proračun 2022.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2022.G. – POSEBNI DIO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2022.G. – OPĆI DIO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2022. g

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovec za 2022 godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2022 GODINU – OPĆI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2022 GODINU – POSEBNI DIO

Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2022. godinu

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2022.G.I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G. – POSEBNI DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2022.G.I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G. – OPĆI DIO

Plan razvojnih programa 2022.-2024.

Proračun Općine Rakovec za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu i Plan razvojnih programa