JAVNA NABAVA

2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave 2017.

Plan nabave 2018. god

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017.

Pregled sklopljenih ugovora bagatelne nabave 2016.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016.

II izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016
Plan nabave za 2016. godinu
Pregled sklopljenih ugovora bagatelne nabave

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
II. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2014.
Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

I. izmjene i dopune Plan nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2013.
Plan nabave za 2013. godinu
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja