Izglasani proračun 2018

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2018. GODINU – OPĆI DIO.xls

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2018. GODINU – POSEBNI DIO.xls

I. izmjene i dopune Plan razvojnih programa 2018-2020

I. izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2018. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2018.

Proračun Općine Rakovec za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.pdf

Plan razvojnih programa 2018-2020.xls

II. izmjene i dopune Plan razvojnih programa 2018-2020.xls

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2018. GODINU – OPĆI DIO.xls

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2018. GODINU – POSEBNI DIO.xls