JAVNA NABAVA 2019. – 2021.

Izjava o ne postojanju sukoba interesa

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Plan nabave za 2021_

Plan nabave 2020. izmjene 09.07.2020_

Plan Nabave 2020.

Plan Nabave 2019. god. I. izmjene.pdf

Pravilnik o načinu provedbe postupka jednostavne nabave u Općini Rakovec

Plan nabave 2019..docx

I. izmjene Plan nabave 2018..docx

II. izmjene Plan nabave 2018..docx

Registar ugovora

Općina Rakovec objavljuje registar ugovora i njegove kasnije promjene u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17 i 144/20).

Objavljeni registar ugovora dostupan je na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/