RELJEF I TLO

Geološki sastav i reljef ne predstavljaju ograničavajući faktor razvoja. 
Na području općine prevladavaju ravni tereni i tereni umjerenog nagiba, što osigurava neometano gospodarsko iskorištavanje i uvođenje infrastrukture. Za daljnji razvoj područja općine potrebno je provesti optimalizaciju prostora po iskoristivosti i namjeni, a pri tome vodeći računa o održavanju prirodne i ekološke ravnoteže.

Prema raspoloživim podacima Ureda za katastarsko geodetske poslove Općina Rakovec raspolaže ukupno sa 2440 ha poljoprivrednih površina, što predstavlja70,11% ukupne površine općine. Većina ovih površina (2319 ha) je u 
privatnom vlasništvu. Obrađeno je ukupno 1832 ha poljoprivrednih površina tj. 75,08%, a neplodnih 
površina ima ukupno 182 ha. Šumske površine zauzimaju 858 ha ili 24,66% ukupne površine općine.

Pogledajte položaj Rakovca na interaktivnoj karti