Izglasani proračun 2023.

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO -račun prihoda i rashoda po izvorima

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – POSEBNI DIO

Plan razvojnih programa 2023.-2025.

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO – funkcijska klasifikacija

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO -račun financiranja po izvorima

https://rakovec.hr/download/PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G PDF