Izglasani proračun 2023.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Rakovec za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO -račun prihoda i rashoda po izvorima

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – POSEBNI DIO

Plan razvojnih programa 2023.-2025.

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO – funkcijska klasifikacija

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO -račun financiranja po izvorima

https://rakovec.hr/download/PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G PDF