Izglasani proračun 2023.

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Rakovec za 2023

III izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovec za 2023. godinu

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. GODINU – OPĆI DIO – sažetak – I. DIO

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. GODINU – OPĆI DIO – račun prihoda i rashoda po izvorima – II. DIO

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. GODINU – OPĆI DIO – račun financiranja – III. DIO 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. GODINU – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – IV. DIO

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. GODINU – POSEBNI DIO – V. DIO

 

I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna za 2023. godinu

 

II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. – OPĆI DIO – SAŽETAK – I. DIO

II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. – OPĆI DIO – prihodi i rashodi po izvoru financiranja – II. DIO

II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. – OPĆI DIO – račun financiranja – III. DIO

II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – IV. DIO

II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. – POSEBNI DIO – V. DIO

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Rakovec za 2023

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovec za 2023. godinu

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Rakovec za 2023

I. IZMJENE I DOPUNE – OPĆI DIO – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA I. DIO

I. IZMJENE I DOPUNE – OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA – II. DIO

RAČUN FINANCIRANJA – IV. DIO

I. IZMJENE I DOPUNE – POSEBNI DIO – V. DIO

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – III. DIO

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Rakovec za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO -račun prihoda i rashoda po izvorima

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – POSEBNI DIO

Plan razvojnih programa 2023.-2025.

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO – funkcijska klasifikacija

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO -račun financiranja po izvorima

https://rakovec.hr/download/PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G PDF