Izglasani proračun 2021

Proračun Općine Rakovec za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu i planom razvojnih programa

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2021. godinu

Plan razvojnih programa 2021-2023.

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU – OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU – POSEBNI DIO (002)