Izglasani proračun 2021

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovec za 2021.g. – OPĆI DIO

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovec za 2021.g. – POSEBNI DIO

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovec za 2021. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2021. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2021.G. – OPĆI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2021.G. – POSEBNI DIO

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovec za 2021. godinu

Proračun Općine Rakovec za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu i planom razvojnih programa

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2021. godinu

Plan razvojnih programa 2021-2023.

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU – OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU – POSEBNI DIO (002)