SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU 2022.

Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnoscu – Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023.

Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnoscu – Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Rakovec za 2023

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnoscu – Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Rakovec za 2023.

Nacrt prijedloga Programa o zbrinjavanju soc.ugroženih osoba u 2023

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnoscu – Nacrt prijedloga Programa o zbrinjavanju soc. ugroženih osoba u 2023.

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Proračuna Općine Rakovec za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.docx

Nacrt prijedloga PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – OPĆI DIO

Nacrt prijedloga PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. G. – POSEBNI DIO

Obrazloženje nacrta Proračuna Općine Rakovec za razdoblje 2023.-2025. godine

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnoscu – Nacrt prijedloga proračuna Općine Rakovec za 2023. godinu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – Procjena rizika Općine Rakovec 2022.

Procjena rizika Općine Rakovec 2022.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rakovec

Obrazac savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rakovec