VAŽNI DOKUMENTI

2024.

Mišljenje na Plan razvoja Općine Rakovec

Odluka o donošenju Plana razvoja Općine Rakovec

Plan razvoja Općine Rakovec 2023. – 2030.

2023.

Godišnje izvješće o provedbi PP JLP(R)S_2023

Izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu – Tablica

Izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Rakovec za 2023. godinu

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Rakovec za razdoblje 2023.-2030.

Plan prijma u službu za 2023. godinu

2022.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Rakovec za razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Rakovec za razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022. – tablica

Izmjene i dopune Prilog-2. Projekti Općine Rakovec

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Provedbenog programa Općine Rakovec za razdoblje 2021.-2025. god

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE RAKOVEC pročišćeni tekst

Izmjene i dopune Prilog-1. Predlozak za provedbeni program Opcine Rakovec za razdoblje 2021.-2025.-godine

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Rakovec

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Rakovec 01.01.22.-30.06.2022.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa 01.01.-30.06.2022.-tablica

Registar ugovora javne nabave 2021.

Plan prijma u službu za 2022. godinu

2021.

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE RAKOVEC

Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općine Rakovec za razdoblje 2021.-2025. godine

Prilog 2. Projekti Općine Rakovec

2020.

IZMJENE I DOPUNE STRATEŠKOG RAZVOJINOG PROGRAMA 2015-2020.pdf

STATUT OPĆINE RAKOVEC 2020..pdf

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Rakovec
Strateški razvojni program Općine Rakovec 2015. – 2020.
Poslovnik vijeća 2009.
Poslovnička Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Rakovec