VAŽNI DOKUMENTI

2022.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Rakovec 01.01.22.-30.06.2022.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa 01.01.-30.06.2022.-tablica

Registar ugovora javne nabave 2021.

2021.

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE RAKOVEC

Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općine Rakovec za razdoblje 2021.-2025. godine

Prilog 2. Projekti Općine Rakovec

2020.

IZMJENE I DOPUNE STRATEŠKOG RAZVOJINOG PROGRAMA 2015-2020.pdf

STATUT OPĆINE RAKOVEC 2020..pdf

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Rakovec
Strateški razvojni program Općine Rakovec 2015. – 2020.
Poslovnik vijeća 2009.
Poslovnička Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Rakovec