INFORMACIJE O STATISTICI

Statistika popisa stanovništva 2021. godine

Površina Općine  –  34, 88 km2
Broj naselja  –  12 
Broj stanovnika  –  1148 
Gustoća naseljenosti  –  38,70 st./km
2
Poljo. površine  –  2450 ha
Šumske površine  –  794 ha