NASELJA

Statistika naselja na temelju Popisa stanovništva iz 2001. godine

Na području općine nalazi se 12 naselja (Baničevec, Brezani, Dropčevec, Dvorišče, Goli Vrh, Hruškovec, Hudovo, Kolenica, Lipnica, Mlaka, Rakovec, Valetić). Naselja su u prosjeku vrlo mala, a prema veličini se mogu izdvojiti središnje naselje Rakovec te Baničevec kao najveće naselje općine. 

Ova dva naselja su također vrlo mala, ali jedina na području općine broje više od 200 stanovnika. 
Područje općine prostire se na površini od 34,88km2 odnosno 1,14% ukupne površine županije koja iznosi 3058,15 km2. Općina Rakovec je prema površini među najmanjima u Zagrebačkoj županiji.


Udio površine pojedinih naselja u ukupnoj površini općine


Pregled površina pojedinih naselja i njihovu gustoću naseljenosti


Popis stanovništva 2001. godine