Godišnja izvršenja proračuna 2006-2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.g

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.g_word

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.g

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.g

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-31.12.2019. g–

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Rakovec za razdoblje 01.01.-31.12.2019. g.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine.pdf

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.- 31.12.2017. godine

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2016. godinu – opći dio
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2016. godinu – posebni dio

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2015. godinu – OP?I DIO
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2015. godinu – POSEBNI DIO

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2014. godinu – OPĆI DIO
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2014. godinu – POSEBNI DIO

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2013. GODINU – OP?I DIO
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2013. GODINU – POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Rakovec za 2012. godinu – opći dio
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Rakovec za 2012. godinu – posebni dio

Zaključak o prihvaćanju izvješća o korišt. tekuće pričuve proračuna u 2012