KLIMA

Glavna obilježja klime ovog prostora uklapaju se u opće klimatske uvjete zapadnog 
dijela Panonske nizine. To je područje s izrazitim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja. 
To se očituje na taj način da u nekim pokazateljima klime dolazi do izražaja 
maritimnost, a u drugim kontinentalnost klime, pri ćemu niti jedno od ovih obilježja ne prevladava.

Prema Koepenovoj klasifikaciji klime ovaj prostor pripada klimatskom području «Cfwbx». To je područje umjereno tople kišne klime u kojoj nema suhog razdoblja tijekom godine i oborine su jednoliko raspoređene na cijelu godinu.

Najsuši dio godine je u hladno godišnje doba. U godišnjem hodu padalina izdvajaju 
se dva maksimuma, jedan je u proljeće u svibnju, a drugi ljeti u srpnju ili kolovozu. 
Između ova dva maksimuma je nešto suše razdoblje.

Pogledajte položaj Rakovca na interaktivnoj karti