Polugodišnja izvršenja proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA – OPĆI DIO
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA – POSEBNI DIO

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – OPĆI DIO
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – POSEBNI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – OPĆI DIO.xls
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – POSEBNI DIO.xls