ODLUKE – 2019

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Rakovec

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru

Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2019 Općina

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 2018.

Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Rakovec

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrenih rudina