Savjetovanje s javnošću 2021

Nacrt prijedloga PLAN PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2022.G.I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G. – OPĆI DIO

Nacrt prijedloga PLAN PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2022.G.I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.G. – POSEBNI DIO

Nacrt prijedloga Plana razvojnih programa 2022.-2024.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu Nacrt prijedloga Proračuna Općine Rakovec za 2022. godinu

Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Rakovec za 2022. godinu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu Nacrt prijedloga Program građenja komunalne infrastrukture Općine Rakovec za 2022. godinu

Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Rakovec za 2022. godini

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Rakovec za 2022. godini

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Rakovec za 2022. godinu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Rakovec za 2022. godinu

Nacrt prijedloga Programa o zbrinjavanju socijalno ugroženih osoba u 2022. godini

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu Nacrt prijedloga Programa o zbrinjavanju socijalno ugroženih osoba u 2022. godini

 

Obrazac savjetovanje s javnošću – statutarna odluka

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovec

STAUTARNA ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE RAKOVEC

Obrazac savjetovanje s javnošću – poslovnička odluka