PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godisnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.pdf

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na psristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016.

Odluka o određivanju osobe za informacije
Katalog informacija
Odluka o ustroju Kataloga informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije