Sanacija i opremanje društvenih domova

Općina Rakovec realizirala je projekt sanacije i opremanja društvenih domova u Baničevcu, Rakovcu, Mlaki, Hruškovcu, Dvorišću i Hudovu. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta osigurala je Zagrebačka županija.