Sv. Nikola

Draga djeco i ove godine stiže Sveti Nikola s darovima.

U ponedeljak 03.12.2018. u 17:00 sati u osnovnu školu Rakovec.

Općina Rakovec poziva svu djecu od 0 do 6 godina s područja općine Rakovec da se pridruže priredbi i razvesele uz program polaznika male škole.

NOVI STOLOVI I STOLICE ZA DRUŠTVENE DOMOVE

Općina Rakovec nabavila je nove stolove i stolice za društvene domove u Mlaki, Hruškovcu, Dvorišću, Hudovu, Lipnici i Brezanima.

Cilj je uređenjem i opremanjem društvenih domova stvoriti uvjete za odvijanje društvenih i kulturnih sadržaja, te boljeg i uređenog okruženja  u svakom selu u općini i time podići standard života stanovnika.

Nabavu stolova i stolica financirala je Zagrebačka županija.

NOVOASFALTIRANA CESTA MLAKA – VRHOVEC

Cesta Mlaka Vrhovec  asfaltirana je u duljini od 1700 metara. Ovime je stanovnicima Golog Vrha, Vrhovca, Samoborca, Negovca, te drugih okolnih naselja put do čvorišta sv. Helana skraćen za oko šest kilometara, što onima koji  putuju u grad Zagreb osjetno smanjuje troškove putovanja.

Ovaj projekt najvećim dijelom sufinanciran je sredstvima Zagrebačke županije, Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, Općine Rakovec i  Grada Vrbovca.

11.07.2018. novoasfaltiranu prometnicu obišao je Župan mr.sc. Stjepan Kožić, a blagoslovio vlč. mr.sc. Darko Rogina, župnik župe sv. Jurja iz Rakovca.