GOSPODARSTVO

Rakovec je poljoprivredni kraj, a kao najznačajniji prirodni resursi su kvalitetno poljoprivredno zemljište i šumske površine. Općina Rakovec potiče obrtnike i poduzetnike u nihovom razvoju, te su općinski porezi, komunalne naknade i doprinosi svedeni na simbolične iznose.

KLIMA

Glavna obilježja klime ovog prostora uklapaju se u opće klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. To je područje s izrazitim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja.