Lokalni izbori 2021.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovec objavljuje pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova općinskog vijeća Općine Rakovec i zbirnu

listu pravovaljano predložene kandidature za općinskog načelnika Općine Rakovec.

Ova objava obavljena je na internetskoj stranici i Oglasnoj ploči Općine Rakovec 30. travnja 2021. u 16 sati od kada teče rok od 48 sati za podnošenje prigovora na objavljene zbirne liste.

Zbirna lista i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Rakovec

Zbirna lista i pravovaljana kandistura za izbor općinskog načelnika Općine Rakovec

IZGRADNJA NOGOSTUPA

ZAHVALJUJUĆI SREDSTVIMA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U TIJEKU JE GRADNJA NOGOSTUPA U RAKOVCU

Općina Rakovec uz izgrađeni nogostup dionice od centra Rakovca prema Mlaki, a uz mjesno groblje, sada je ishodila građevinsku dozvolu za gradnju nogostupa od centra Rakovca do skretanja za Hruškovec.

U tijeku je  gradnja prve faze ove dionice nogostupa od centra  prema zgradi općine, a projekt još uključuje gradnju oborinske odvodnje, te potpornog zida na strmom dijelu terena.

Općinska načelnica Brankica Benc – realizacijom ovog projekta povećati će se sigurnost pješaka u prometu posebno školske djece i podići će se komunalni standard u općini.  Projekt će pridonijeti i novom uređenijem izgledu samog mjesta. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta, kao i do sada puno realiziranih komunalnih projekata u općini osigurala je Zagrebačka županija, te nam je važan ovakav uključiv pristup Zagrebačke županije i župana Stjepana Kožića u razvoju naše općine Rakovec.

Prijava štete od potresa

Temeljem Odluke Župana Zagrebačke županije o proglašenju prirodne nepogode potresa  od 27. siječnja 2021. godine Općina Rakovec poziva fizičke i pravne osobe s područja općine ako na stambenim i poslovnim objektima imaju štetu nastalu uslijed potresa 29. prosinca 2020. godine da istu prijave Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda općine Rakovec u pisanom obliku do 04. veljače 2021. godine.

Za prijavu štete na imovini potrebno je popuniti Obrazac PN, potpisati i poslati elektronskim putem na email: opcina-rakovec@rakovec.hr ili popunjeni i potpisani obrazac predati osobno u općinu Rakovec, Rakovec 54.

Obrazac za prijavu štete