OPĆINSKO VIJEĆE

Ivan Zadravec (Stjepan Kožić – NL) – predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Krljan (HDZ) – potpredsjednik Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća:

1. Ivan Zadravec (Stjepan Kožić – NL)
2. Branko Herček, struč.spec.ing.admin.chris. (Stjepan Kožić – NL)
3. Zvonimir Čegec (Stjepan Kožić – NL)
4. Željko Burec (Stjepan Kožić – NL)
5. Stjepan Vincek (Stjepan Kožić – NL)
6. Stjepan Jaklinović (Stjepan Kožić – NL)
7. Josip Šipuljak (Stjepan Kožić – NL)
8. Stjepan Čolig (Stjepan Kožić – NL)
9. Valent Napast (Stjepan Kožić – NL)
10. Franjo Krljan (HDZ)
11. Josip Borko (HDZ)

UDRUGA ŽENA BANIČEVEC

Darinka Tari, predsjednica
Baničevec 39, 10347 Rakovec
Tel: 099 596 88 16

Udruga žena Baničevec, Baničevec 39, 10347 Rakovec, osnovana je dana 10.05.2019. godine u Baničevcu, te je upisana u Registar neprofitnih organizacija.

U udrugu je uključeno 28 žena iz Baničevca i drugih sela općine Rakovec.

Osnivanje je bilo potaknuto entuzijazmom i željom žena Baničevca za očuvanjem kulturne i prirodne baštine ovog kraja. Istodobno žene žele poticati aktivnosti humanitarnog, socijalnog i općenito društvenog značaja, ekologije i seoskog zdravog života.

Udruga žena u svojem programu ima i organiziranje, te sudjelovanje u kulturnim, vjerskim, tradicionalnim i drugim manifestacijama.

NOVA STRANICA

Dobrodošli na novu stranicu op?ine Rakovec!

Nova stranica je pristupa?nija i funkcionalnija, te se na njoj nalaze neke nove stavke koje na staroj stranici nisu bile omogu?ene.
S novom stranicom je stigla i nova ideja koja je ve? djelomi?no realizirana i tako na novoj stranici skoro svakodnevno možete pro?itati
vijesti op?ine Rakovec.

Uživajte…