KOMUNALNO PODUZEĆE DOMUS RAKOVEC d.o.o.


DJELATNOST: 
Upravljanje poduzetničkom zonom Mlaka, upravljanje mjesnim grobljem

INFO:
Direktor: Milica Borko, ing. građ.
Rakovec 54, 10347 Rakovec

domus.rakovec@zg.t-com.hr
milica-domus@rakovec.hr


01 2798 038, FAX: 01 2798 160

 

2016.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
Bilanca za 2016. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu
Dodatni podaci za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti 2016. godine

2015.
Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu
Bilanca za 2015. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu
Dodatni podaci za 2015. godinu
Odluka o dobiti za 2015. godinu

2014.
Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
Bilanca za 2014. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2014. godinu
Dodatni podaci za 2014. godinu
Odluka o dobiti za 2014. Godinu

2013.
Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu
Bilanca za 2013. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu
Dodatni podaci za 2013. godinu
Odluka o dobiti za 2013. godinu

PROPISI

Zakon o grobljima (NN 19/98)

Zakon o izmjeni i dopuni zakona o grobljima (NN 50/12)

Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98)

Odluka o grobljima (Glasnik Zagrebačke županije br. 9/00)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Glasnik Zagrebačke županije br. 11/03)
Odluka o grobljima (Glasnik Zagrebačke županije br.  31/08)

Odluka o cjeniku

CJENIK ZEMLJIŠNO GROBNIH USLUGA

Pristup informacijama

Katalog informacija

Odluka o određivanju službenika za informacije

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

JAVNA NABAVA

Pravilnik o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Registar ugovora.pdf

PROSTORNI PLAN ZONE MLAKA

PDF
OBRAZLOŽENJE
Odredbe
Namjena površina
Promet
Struja
Telekomunikacije
Plinovod – Vodovod
Odvodnja otpadna
Odvodnja oborinska
Uvjeti uređenja površina
Uvjeti gradnje