popisStanovnistvaBig

OBAVIJEST STANOVNIŠTVU

POPIS STANOVNIŠTVA, KU?ANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE
popisStanovnistvaBig Popis 2011. provest ?e se u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., na temelju Zakona o Popisu
stanovništva, ku?anstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.).

Sudjelovanje u Popisu je obavezno, što je nazna?eno i u spomenutom zakonu, a osobe su dužne
na pitanja u Popisu dati to?ne i potpune odgovore. Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti
osobe se mogu slobodno izjasniti.

Popis je najveće statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju
podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima.

Cilj je svakog popisa ustanoviti broj i teritorijalni raspored stanovništva, ukupno za cijelu
državu, po županijama, gradovima/općinama i naseljima. Osim broja i prostornog rasporeda,
popis stanovništva osigurava podatke o osnovnim demografskim, etničkim, obrazovnim,
ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovništva, o broju kućanstava, obitelji i njihovim
karakteristikama te podatke o stambenom fondu, njegovim karakteristikama, opremljenosti,
starosti zgrada itd. Posebna je vrijednost rezultata Popisa da su prikupljeni na cijelom području
Republike Hrvatske, prema stanju u istom trenutku i jedinstvenoj Metodologiji popisa.

ŠTO VAS MOLIMO?

Vaše sudjelovanje iznimno je važno te Vas molimo da se odazovete na suradnju s popisivačem koji
će pri dolasku u kućanstvo pokazati službeno ovlaštenje.

Svojim sudjelovanjem i točnim odgovorima na postavljena pitanja omogućit ćete da Popis 2011.
bude kvalitetno proveden, što će osigurati i kvalitetne popisne rezultate. Molimo Vas da za
članove svoga kućanstva pripremite osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj osobne iskaznice kako
bi ih popisivač mogao upisati u obrasce.

Ako popisivač nikog ne zatekne kod kuće, ostavit će Obavijest o ponovnom dolasku s naznačenim
danom i vremenom dolaska, odnosno svoj kontakt telefon na koji ga možete nazvati i dogovoriti
vrijeme popisivanja.

TAJNOST PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni Popisom službena su tajna i koristit će se isključivo za statističke svrhe
kako je i propisano Zakonom o Popisu 2011. i Zakonom o službenoj statistici.

Podaci Popisa prikazivat će se isključivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike
Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja.

Naša obveza jest u potpunosti zaštititi Vašu privatnost.

Još jednom Vas molimo za suradnju i unaprijed zahvaljujemo,

ŽUPANIJSKO POPISNO POVJERENSTVO

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE