Asfaltiranje ceste Hudovo-Kolenica

U petak 18.07.2014. Županijske ceste Zagreba?ke županije završile su asfaltiranje  dionice županijske ceste Hudovo – Kolenica u duljini od 700 m.  Za isto sredstva je osigurala Županijska uprava za ceste Zagreba?ke županije.