REVITALIZACIJA CENTRA OKUPLJANJA

Nastavak radova na adaptaciji Društvenog doma Rakovec i Društvenog doma Bani?evec Ministarstvo regionalnog razvoja  i fondova Europske unije, a prema Programu Održivog razvoja lokalne zajednice odobrilo je op?ini Rakovec sredstva sufinanciranja u iznosu od 240.000, 00 kuna za projekt Revitalizacija centra okupljanja – a koji uklju?uje nastavak radova na adaptaciji Društvenog doma Rakovec i Društvenog doma Bani?evec. Ugovor je sve?ano potpisan 17. lipnja 2015. godine.