Sv. Nikola

sv.-nikolaDraga djeco i ove godine stiže Sveti Nikola s darovima u petak 04.12.2015. u 18 sati u osnovnu školu Rakovec. Op?ina Rakovec poziva svu djecu od 0 do 6 godina s podru?ja op?ine Rakovec da se pridruže priredbi i razvesele uz program polaznika male škole