Modernizacija nerazvrstanih cesta

Realiziran je projekt Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovec kojim su asfaltirane ceste u Brezanima Gornjim, Hruškovcu i Rakovcu.

Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurala je Zagrebačka županija, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, te općina Rakovec.