Najvažniji projekti općine Rakovec u 2021. godini

 

U 2021. godini u Općini Rakovec realiziran je veliki broj projekata koji pridonose poboljšanju životnog standarda stanovnika Općine.  Neki od najvažnijih projekata su gradnja dječjeg igrališta u Brezanima sufinancirana sredstvima Europske unije. U Dropčevcu je izgrađen Društveni dom sufinanciran sredstvima Zagrebačke županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te dječje igralište sufinancirano sredstvima Zagrebačke županije. Asfaltirane su ceste u Goljaku i Kolenici, te izgrađena I dionica nogostupa od centra Rakovca prema Hruškovcu također sufinancirano sredstvima Zagrebačke županije.