OBAVIJEST

Dovršena II. faza nogostupa dionice od centra Rakovca do skretanja za Hruškovec

Općina Rakovec nastavlja s velikim projektom izgradnje nogostupa. Završena i druga faza dionice od središta Rakovca do skretanja za Dvorišće.

U sklopu radova na ovoj dionici uređeno je i raskršće prema Dvorišću. Također, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije sanirala je i županijsku cestu u duljini nogostupa. Sredstva sufinanciranja za radove na izgradnji nogostupa osigurala je Zagrebačka županija.