Sudjelovanje na Konferenciji u organizaciji Sreditnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Općinska načelnica Brankica Benc sudjelovala je na Konferenciji u organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade-Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Zagrebačke županije i Grada Zagreba i panel raspravi primjer dobre prakse, izazova i financiranja u kojoj je predstavila i primjer dobre prakse Općine Rakovec.