Radni sastanak

U prostorijama općine Rakovec održan prvi sastanak Radne skupine za izradu Plana razvoja Općine Rakovec za razdoblje 2023. – 2030. godine u sastavu Regionalni koordinator Zagrebačke županije – Razvojna agencija zagrebačke županije koja koordinira rad članova Radne skupine, predstavnici poduzetnika, OPG- ova, udruga, općinskog vijeća, područne škole, Domusa Rakovec, službenika općine i načelnice Brankice Benc.

Na sastanku su definirani glavni ciljevi razvoja općine, te će tokom izrade ovog plana biti predložene mjere, aktivnosti, te potrebna financijska sredstva za njihovu provedbu. Glavni smjer je daljnji razvoj komunalne, turističke i društvene infrastrukture, ekologije, održivosti, razvoj gospodarskih djelatnosti, ruralni razvoj, a kao najvažniji pojedinačni projekt u idućem razdoblju je gradnja dječjeg vrtića, najvažnijeg za budućnost općine Rakovec.