Uređenje poljskih putova

Općina Rakovec nastavlja s uređenjem poljskih putova koji su u funkciji poljoprivredne proizvodnje, a istodobno služe i kao alternativni prometni pravci. Tako su ove godine uređivani putovi u Rakovcu, Brezanima, Golom Vrhu, Dvorišću, put Lipnica – Kolenica, Valetiću, Baničevcu, te se s uređivanjem nastavlja dalje. Općina također održava i prometnije nerazvrstane ceste košnjom bankina i odvodnih kanala, a čija je ukupna duljina 40 kilometara. Cilj je poljoprivrednicima olakšati dostupnost poljoprivrednih površina, koje su u Općini gotovo sve obrađene zahvaljujući vrijednim ljudima koji žive u Općini Rakovec. Realiziramo i druge projekte kojima osiguravamo dostupnost komunalnih i socijalnih usluga, kako bi mlade obitelji ostale na selu, od čega su najvažniji jednosmjenska nastava kao nadstandard obrazovanja u osmogodišnjoj područnoj školi Rakovec, te uskoro gradnja dječjeg vrtića u Rakovcu. Ovaj projekt financirala je Zagrebačka županija i Općina Rakovec.