NOVOSTI

U Mlaki izgrađen novi poklonac i uređeno raskrižje nerazvrstane ceste. Sredstva za uređenje raskrižja u Mlaki i gradnju poklonca osigurala je Zagrebačka županija i Općina Rakovec. Dosadašnji poklonac u Mlaki izgradili su mještani Mlake 1971. godine. Kako je došlo do puknuća temelja poklonca, te proširena županijska cesta u Mlaki, pristupilo se u suradnji sa Župom Svetog Jurja izmještanju i gradnji novog poklonca, a ujedno i uređenju raskrižja nerazvrstane ceste. Cilj je i povećanje sigurnosti u prometu, te je istim Mlaka dobila novouređen prostor koji mijenja vizuru sela Mlake, a ponajprije u duhovnom značenju stvara novo prijateljsko okruženje svim mještanima i budućim generacijama. Mještani su uz novoizgrađeni poklonac posadili cvijeće koje brižno održavaju.