RADNA TIJELA OPĆIN. VIJEĆA

Odbor za izbor i imenovanja: 

 1. Martina Šmar – predsjednik,
 2. Ivan Šipuljak – član,
 3. Valent Napast – član.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise:

 1. Hrvoje Pajur– predsjednik,
 2. Valent Napast– član,
 3. Vlado Pajur– član.

Odbor za financije i proračun:

 1. Martina Šmar – predsjednik,
 2. Franjo Krljan – član,
 3. Ivan Zadravec – član.

Mandatna komisija:

 1. Hrvoje Pajur – predsjednik,
 2. Vlado Pajur – član,
 3. Mario Rogožar – član.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:

 1. Ivana Šantak– predsjednik,
 2. Tatjana Radiković dipl.ing.agr. – član,
 3. Milica Borko ing.građ. – član,
 4. Brankica Benc, dipl.oec.- član
 5. Petra Karlović- član,
 6. Ivan Šipuljak – član. 

OPĆINSKO VIJEĆE

Ivan Zadravec (Stjepan Kožić – NL) – predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Krljan (HDZ) – potpredsjednik Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća:

 1. Ivan Zadravec (Stjepan Kožić – nezavisna lista),
 2. Ivana Šantak (Stjepan Kožić – nezavisna lista),
 3. Hrvoje Pajur (Stjepan Kožić – nezavisna lista),
 4. Martina Šmar (Stjepan Kožić – nezavisna lista),
 5. Ivan Šipuljak (Stjepan Kožić – nezavisna lista),
 6. Mario Rogožar (Stjepan Kožić – nezavisna lista),
 7. Valent Napast (Stjepan Kožić – nezavisna lista),
 8. Franjo Krljan (HDZ),
 9. Vlado Pajur (HSU).