Proslava Sv. Florijana

U  Rakovcu 09. svibnja 2015. proslavljen je Dan Sv. Florijana.  Održan je sve?ani mimohod ?lanova DVD – a Rakovec, susjednih DVD  – ova  Župe Rakovec, te Limene glazbe Vrbovec, a potom je služena Sveta misa u Župnoj crkvi Sv. Jurja u Rakovcu.
{gallery}galerija_articles/proslava{/gallery}