Dan općine Rakovec

Op?ina Rakovec proslavila je svoj dan 15.05.2015. godine kao spomen na dan kada je Hrvatski sabor zasjedao u Rakovcu i donio uredbu kojom se „za potrebe kraljevske vojske sve namirnice imaju nabavljati u Rakovcu“, koji tada dobiva i posadu od deset vojnika. Prisutnima se prvo obratio Branko Her?ek predsjednik Op?inskog Vije?a Op?ine Rakovec, te govorio o bogatoj  povijesti Rakovca i okolice.

U svojem obra?anju na?elnica Brankica Benc istaknula je kako op?ina Rakovec danas poljoprivredni kraj s puno manjih OPG-ova i ?etiri velike farme za proizvodnju mlijeka, te u kojoj su gotovo sve poljoprivredne površine obra?ene. Ima i nekoliko uspješnih malih obrtnika, a koji ?e kao i OPG –ovi sada mo?i poslovati u povoljnijim uvjetima, budu?i je Op?ina Rakovec uvrštena u potpomognuto podru?je. Istaknula je i kako je u svim selima Op?ine Rakovec u 2014. godini bio realiziran barem jedan projekt, a u gotovo sve sufinanciranjem se uklju?ila Zagreba?ka županija, te se zahvalila Županiji na prepoznavanju potreba ljudi u malim sredinama kao što je Op?ina Rakovec. Zahvalila se i ostalima županijskim i državnim tvrtkama, Županijskoj upravi za ceste Zagreba?ke županije, Županijskim cestama Zagreba?ke županije, Regionalnoj razvojnoj agenciji Zagreba?ke županije, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te Hrvatskim vodama koje su svojim velikim angažmanom sprije?ile  poplave u op?ini Rakovec. Osvrnula se i na negativnu percepciju politike i javnosti o malim op?inama, te planovima o njihovom ukidanju. Smatra da je svaka op?ina u Republici Hrvatskoj opravdala svoje postojanje, te bi Op?ine trebale biti glavni subjekti ravnomjernog razvoja. Poznato je da su mali sistemi uvijek bili u?inkovitiji, te je nama u Rakovcu kategorija male op?ine, komparativna prednost i mi jednostavno ne želimo biti ve?i. Zahvalila se i svim stanovnicima Op?ine Rakovec na velikoj podršci i ?estitala svima Dan Op?ine Rakovec.

Prisutnima se u ime okolnih op?ina obratio Vladimir Bregovi?, gradona?elnik grada Vrbovca, ustvrdivši da „male op?ine s malim prora?unom znaju puno toga napraviti“. Pozvao je na osmišljavanje zajedni?kih projekata koji   ?e osigurati razvoj cijelog kraja.

O najavama ukidanja malih op?ina, ali i županija govorio je i župan Zagreba?ke županije Stjepan Koži? istaknuvši da je to totalna zabluda. „Nema nikakvih argumenata ni ?injenica koje bi opravdale ukidanje. Vjerujem da to ne?e pro?i! Svi skupa trebamo govoriti o decentralizaciji države, to je nužno, jer Hrvatska je jedna od ja?e centraliziranih država Europske unije. Od ukupnog poreznog kola?a županijama, gradovima i op?inama sada ide svega deset posto, a od toga samo gradu Zagrebu 50 posto“, rekao je župan Koži?. Govorio je i o projektu Regionalnog vodoopskrbnog sustava „Zagreb-istok“, koji obuhva?a i op?inu Rakovec.

Nakon sve?anosti simboli?no je otvoren novi most u Golom Vrhu, na potoku Salnik, u što je Županijska uprava za ceste uložila oko 1,5 milijuna kuna.

{gallery}galerija_articles/danopcine{/gallery}