Najvažniji projekti općine Rakovec u 2020. godini

U 2020. godini u Općini Rakovec realiziran je veliki broj projekata koji pridonose poboljšanju životnog standarda stanovnika Općine.  Neki od najvažnijih projekata su izgradnja malonogometnog igrališta Baničevec koji je sufinancirala Zagrebačka županija. Također, realiziran je projekt postavljanja Infopukta – digitalne ploče ispred Područne škole Rakovec u okviru Pilot projekta Zagrebačke županije-  Pametna sela, projekt je financirala Zagrebačka županija. U svrhu bolje prometne povezanosti asfaltirana je cesta Dropčevec u duljini 1000 m, a projekt je sufinancirala Zagrebačka županija, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Općina Rakovec. Također, novim slojem asfalta sanirana je nerazvrstana cesta u Lipnici u duljini 430 m kako bi se doprinijelo sigurnijem i kvalitetnijem prometovanju za stanovnike Lipnice i susjednih sela. Projekt je financirala Zagrebačka županija. Započeli su radovi na jednom od najvećih vodoopskrbnih EU projekata u Hrvatskoj, a to je gradnja vodovoda u okviru projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb – istok. Realizacija ovog projekta vrijednog  883.885.327,00 kn, od čega su EU sredstva 483.953.845,00, postignuta je suradnjom Hrvatskih voda, resornog ministarstva, te zajedničke tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. Također, jedan od vrlo važnih projekata u 2020. godini za Općinu Rakovec nova, energetski učinkovita i ekološki prihvatljiva, led javna rasvjeta koja je izvedena u svim selima Općine, te kojom je postignuta značajna ušteda potrošnje električne energije. Izvođenje radova sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Zagrebačka županija koja je financirala energetski pregled, te Općina Rakovec.