PRIJAVA OŠTEĆENJA

Za stanovnike kojima su kuće i zgrade oštećene u potresu otvoren je besplatan pozivni centar 0800 2021 na koji mogu prijaviti oštećenja, te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina.

Prijava za pregled građevina nakon potresa

Sve dodatne informacije na:
https://mgipu.gov.hr/vijesti/otvoren-call-centar-za-prijavu-zgrada-ostecenih-potresom-0800-2021/11330

Također stanovnici se mogu javiti u Općinu Rakovec na tel: 01-2798-005 ili e-mail: 

opcina-rakovec@rakovec.hr