OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE OD SUŠE

Pozivaju se poljoprivrednici s područja Općine Rakovec čiji su usjevi oštećeni da prijave štetu Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Rakovec.

Štetu mogu prijaviti poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • popunjen i potpisan Obrazac PN i
  • presliku Zahtjeva za potporu APPRRR-u za 2022. godinu (list A i B).

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Rakovec ili

 u zgradi Općine Rakovec.

Prijave se mogu dostaviti u vremenu od 8:00 do 13:00 sati u Općinu Rakovec, Rakovec 54:

  • ponedjeljak 05. rujna 2022.
  • utorak 06. rujna 2022.
  • srijeda 07. rujna 2022.

ili skenirano na e-mail adresu opcina-rakovec@rakovec.hr