REVITALIZACIJA CENTRA OKUPLJANJA

Nastavak radova na adaptaciji Društvenog doma Rakovec i Društvenog doma Bani?evec Ministarstvo regionalnog razvoja  i fondova Europske unije, a prema Programu Održivog razvoja lokalne zajednice odobrilo je op?ini Rakovec sredstva sufinanciranja u iznosu od 240.000, 00 kuna za projekt Revitalizacija centra okupljanja – a koji uklju?uje nastavak radova na adaptaciji Društvenog doma Rakovec i Društvenog doma Bani?evec. Ugovor je sve?ano potpisan 17. lipnja 2015. godine.

Dan općine Rakovec

Op?ina Rakovec proslavila je svoj dan 15.05.2015. godine kao spomen na dan kada je Hrvatski sabor zasjedao u Rakovcu i donio uredbu kojom se „za potrebe kraljevske vojske sve namirnice imaju nabavljati u Rakovcu“, koji tada dobiva i posadu od deset vojnika. Prisutnima se prvo obratio Branko Her?ek predsjednik Op?inskog Vije?a Op?ine Rakovec, te govorio o bogatoj  povijesti Rakovca i okolice.

U svojem obra?anju na?elnica Brankica Benc istaknula je kako op?ina Rakovec danas poljoprivredni kraj s puno manjih OPG-ova i ?etiri velike farme za proizvodnju mlijeka, te u kojoj su gotovo sve poljoprivredne površine obra?ene. Ima i nekoliko uspješnih malih obrtnika, a koji ?e kao i OPG –ovi sada mo?i poslovati u povoljnijim uvjetima, budu?i je Op?ina Rakovec uvrštena u potpomognuto podru?je. Istaknula je i kako je u svim selima Op?ine Rakovec u 2014. godini bio realiziran barem jedan projekt, a u gotovo sve sufinanciranjem se uklju?ila Zagreba?ka županija, te se zahvalila Županiji na prepoznavanju potreba ljudi u malim sredinama kao što je Op?ina Rakovec. Zahvalila se i ostalima županijskim i državnim tvrtkama, Županijskoj upravi za ceste Zagreba?ke županije, Županijskim cestama Zagreba?ke županije, Regionalnoj razvojnoj agenciji Zagreba?ke županije, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te Hrvatskim vodama koje su svojim velikim angažmanom sprije?ile  poplave u op?ini Rakovec. Osvrnula se i na negativnu percepciju politike i javnosti o malim op?inama, te planovima o njihovom ukidanju. Smatra da je svaka op?ina u Republici Hrvatskoj opravdala svoje postojanje, te bi Op?ine trebale biti glavni subjekti ravnomjernog razvoja. Poznato je da su mali sistemi uvijek bili u?inkovitiji, te je nama u Rakovcu kategorija male op?ine, komparativna prednost i mi jednostavno ne želimo biti ve?i. Zahvalila se i svim stanovnicima Op?ine Rakovec na velikoj podršci i ?estitala svima Dan Op?ine Rakovec.

Prisutnima se u ime okolnih op?ina obratio Vladimir Bregovi?, gradona?elnik grada Vrbovca, ustvrdivši da „male op?ine s malim prora?unom znaju puno toga napraviti“. Pozvao je na osmišljavanje zajedni?kih projekata koji   ?e osigurati razvoj cijelog kraja.

O najavama ukidanja malih op?ina, ali i županija govorio je i župan Zagreba?ke županije Stjepan Koži? istaknuvši da je to totalna zabluda. „Nema nikakvih argumenata ni ?injenica koje bi opravdale ukidanje. Vjerujem da to ne?e pro?i! Svi skupa trebamo govoriti o decentralizaciji države, to je nužno, jer Hrvatska je jedna od ja?e centraliziranih država Europske unije. Od ukupnog poreznog kola?a županijama, gradovima i op?inama sada ide svega deset posto, a od toga samo gradu Zagrebu 50 posto“, rekao je župan Koži?. Govorio je i o projektu Regionalnog vodoopskrbnog sustava „Zagreb-istok“, koji obuhva?a i op?inu Rakovec.

Nakon sve?anosti simboli?no je otvoren novi most u Golom Vrhu, na potoku Salnik, u što je Županijska uprava za ceste uložila oko 1,5 milijuna kuna.

{gallery}galerija_articles/danopcine{/gallery}

Proslava Sv. Florijana

U  Rakovcu 09. svibnja 2015. proslavljen je Dan Sv. Florijana.  Održan je sve?ani mimohod ?lanova DVD – a Rakovec, susjednih DVD  – ova  Župe Rakovec, te Limene glazbe Vrbovec, a potom je služena Sveta misa u Župnoj crkvi Sv. Jurja u Rakovcu.
{gallery}galerija_articles/proslava{/gallery}

VELIKO USKRŠNJE JAJE

Veliko uskršnje unikatno jaje postavljeno je u srijedu 25.03.2015. ispred škole Rakovec. Jaje, kao simbol novog života, uskrsnu?a i znak prijateljstva darovao je gospodin Danko Stija?i?. Ova lijepa i plemenita gesta razveselila je kako djecu tako i
sve stanovnike Op?ine Rakovec.

{gallery}galerija_articles/uskrs{/gallery}

TEST MLIJEKA IZ MLJEKOMATA

Proizvo?a?i mlijeka s podru?ja Op?ine Rakovec proizvode mlijeko  I.  ekstra klase. Isti prodaju svježe mlijeko na 2 mljekomata u Gradu Zagrebu. Nedavnim testiranjem kvalitete mlijeka na mljekomatima, a koje je proveo Jutarnji list u tjedniku „ Like“, kupci su ocijenili najboljim mlijeko na tržnici Dolac, upravo proizvo?a?a s podru?ja Op?ine Rakovec.  Ovaj projekt izravne prodaje svježeg  mlijeka, kao konkretnu pomo? poljoprivrednicima, osmislila je i sufinancirala Zagreba?ka županija.

{gallery}galerija_articles/testmlijeka{/gallery}